Energetska potpora na daljinu

QUANTEC (QUANtum TEChnology) je najnapredniji kompjuterski sistem koji pomoću diode s bijelim šumom i sviješću uspostavlja interaktivnu bio komunikaciju. Djelovanje diode s bijelim šumom u  interakciji sa sviješću potvrđeno je istraživanjima univerziteta u Princetonu.
Potpora sa Quantec sistemom specifična je po svojoj potpori na daljinu, te po tome što odašilje pulsirajući stimulans koji se ponavlja kontinuirano u potrebnom vremenskom periodu. Pulsirajući stimulans koji se ponavlja možemo usporediti s kucanjem na vrata. Ako netko pokuca na vaša vrata, vi to možete, a i ne morate čuti, ali ako se udaranje ponovi to će prije ili kasnije uspostaviti željenu ravnotežu.

Intenziv Gnoze s Alternativnom Tehnikom

INTENZIV GNOZE s Alternativnom Tehnikom je metoda Spiritualne Tehnologije Živorada Mihajlovića Slavinskog. Ovaj pristup primjenjiv je za svakodnevni život i odgovara ljudima ovog vremena.

Pozivam Vas na susret s Istinom kroz individualni ili grupni Intenziv

Gnoza ili Direktno Iskustvo Istine je dragocjen doživljaj. Poslije njega život više nije isti kao prije tog iskustva. Živimo u vrijeme kada ga možeš doživjeti za jedan dan. To je istinsko čudo ovog vremena. Iskoristi ovu priliku. Svijetu je potrebno više ljudi koji znaju tko su oni, koji znaju što je život i koji su spoznali drugo ljudsko biće

OTVORI ZA Poziv za Intenziv s Alternativnom tehnikom

OTVORI ZA GNOZA - DIREKTNO ISKUSTVO ISTINE

Individualni rad

Za početak ćemo definirati trenutnu situaciju/poziciju u kojoj se nalazite. Te osvijestiti mogućnosti koje imate i gdje se želite pomaknuti, promjene koje želite ostvariti. To su promjene koje Vas vode korak po korak do Vašeg istinskog Bića i postojanja. Individualni rad omogućava nam da ciljano uklonimo prepreke i integriramo konflikte, kako bi mogli ostvariti svoje ciljeve. U radu ćemo koristiti metode Spiritualne Tehnologije Ž.M.Slavinskog: Duboki PEAT, DP4, Aspektiku, Univerzalni Proces, Intenziv Gnoze...
Spiritualni razvoj ima za cilj cjelovitost i slobodu, a to postižemo radom na ciljevima i integracijom konflikata. Sve više prepoznajemo Jednost kao svoju bit i postepeno oslobađamo svijest od dualnog percipiranja sebe i svijeta