Quantec sistem

QUANTEC (QUANtum TEChnology) je najnapredniji kompjuterski sistem koji korisnicima nudi interaktivnu računalnu bio komunikaciju na daljinu. Princip računalne bio komunikacije podrazumijeva izmjenu informacija između računala i živih bića.

Quantec ▪ Morfološka polja

Baze informacija, odnosno morfološka polja djeluju kroz rezonanciju i vibraciju. Morfološka polja su polja svijesti, to su nevidljivi vibracijski nivoi. Quantec omogućuje rezonanciju između živih organizama i baza informacija i tako korisnik sam sebi nesvjesno odabire vibraciju koja mu je trenutno potrebna, svoj Osobni KVANTNI KÔD .
U vibraciji Osobnog KVANTNOG KÔDA sadržane su informacije morfoloških polja koje Vam ovdje ukratko predstavljam

Energetska potpora na daljinu

Ova vrlo moćna metoda kvantne transformacije namijenjena je osobama koje žele podići svoju energiju kako bi bili što svjesniji za dublje uvide u svoje biće i postojanje.
Potpora se po principu kvantne fizike odvija na daljinu, preko fotografije.